W tym kursie umieszczane są lekcje z przedmiotu wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością