Przygotowanie do realizacji  edukacji zdrowotnej w szkole i placówkach oświatowych.