Celem kursu jest przedstawienie technik negocjacyjnych oraz ich zastosowanie w praktyce życia zawodowego.