W tym miejscu udostępniane są lekcje z przedmiotu Warsztat pracy z uczniem niepełnosprawnym.