Kurs służy udostępnianiu lekcji z przedmiotu diagnostyka psychopedagogiczna