W kursie zostaną studentom udostępnione lekcje na tematy związene z diagnostyką psychopedagogiczną