Przedmiot dotyczy związków pomiędzy migracjami i sytuacją demograficzną na danym obszarze a różnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi, np. tempo wzrostu gospodarczego, systemy emerytalne, opieka zdrowotna, koszty polityki społecznej, perspektywy wzrostu demograficznego.