Przedmiot należy do kategorii ogólnokształcących i ogólnouczelnianych oraz jest prowadzony na wszystkich kierunkach w PWSTE w Jarosławiu.