Szkolenie w ramach projektu "Uczelnia 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju PWSTE w Jarosławiu" - 30 h