PRZEDMIOTEM KURSU JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z METODĄ PROJEKTOWĄ. PRACA POLEGA NA ZINTEGROWANEJ METODZIE SAMODZIELNEGO TWORZENIA RÓŻNEGO RODZAJU ROZWIĄZAŃ I TWORZENIU SYMULACJI W ORGANIZACJI. MAJĄ ONE NA CELU REALIZACJĘ STRATEGIO PRZY KONTYNUOWANIU MISJI ORGANIZACJI.