Zajęcia potrzebne z przedmiotu Ekonomika transportu dla studentów kierunku Logistyka i Spedycja.