Zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego, opracowane i prowadzone w formie zdalnej, obejmują naukę słownictwa branżowego z zakresu zarządzania.