Zajęcia w wersji zdalnej skoncentrowane na ćwiczeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wzbogacaniu słownictwa