Szkolenie obronne dla pracowników PWSTE w Jarosławiu