Osnowa pomiarowa. Pomiar szczegółów sytuacyjnych. Opracowanie mapy zasadniczej. Niwelacja geometryczna. Metody pomiaru rzeźby terenu.