Materiały do zajęć z przedmiotu dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia, studia magisterskie, semestr 2