Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Budownictwa - przedmiot Geodezja 1
prowadzący dr inż. Krzysztof Pietruszka