Platforma e-nauczania (e-learning) PWSTE powstała na bazie systemu Moodle. Niniejszy kurs jest pomyślany jako forma wsparcia dla użytkowników Platformy.