Kurs Konstrukcje mostowe II NS przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania kolejowych obiektów mostowych o konstrukji zespolonej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji zespolonych.

Kurs Konstrukcje mostowe przedstawia podstawowe zasady ustalania obciążeń oraz obliczania i kształtowania  zbrojenia drogowych obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej.

Kurs Konstrukcje mostowe NS przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania drogowych obiektów mostowych o konstrukji żelbetowej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Kurs Konstrukcje mostowe II  przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania kolejowych obiektów mostowych o konstrukji zespolonej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Kurs dla studentów kierunku Budownictwo - wersja testowa