Kursy organizowane dla wszystkich pracowników i studentów PWSTE.

Celem kursów jest:

- wsparcie nauczania na odległość

- przekazanie wiedzy na temat zasobów cyfrowych możliwych do wykorzystania w edukacji i administracji uczelni

- wzmocnienie kompetencji cyfrowych 

Kurs rozpoczynamy 7 maja. Zapisywać można się już dziś (klucz powinieneś otrzymać pocztą - jeśli go nie uzyskałeś - zwróć się do CNZ: cnz@pwste.edu.pl)

1. W trakcie kursu nauczymy się jak konfigurować kurs, jak dzielić studentów na grupy, jak udostępniać im zasoby, jak wymuszać i kontrolować ich aktywność, a wreszcie - jak ich oceniać, 

2, Poczuj się jak student! W przeciwieństwie do kursu "E-learning o e-learningu" w trakcie tego kursu poznasz dostępne w Moodle aktywności poprzez aktywne ich wykorzystanie.

Platforma e-nauczania (e-learning) PWSTE powstała na bazie systemu Moodle. Niniejszy kurs jest pomyślany jako forma wsparcia dla użytkowników Platformy.

Przegląd usług internetowych, kursów online i innych zasobów możliwych do wykorzystania w edukacji.

Kurs dostępny dla zarejestrowanych pracowników i studentów PWSTE.

Rozpoczynamy 7 maja. Zapisywać można się od 4 maja. Klucz dostępu: PWSTE.