Kompleksowe zamówienie poszczególnych kursów zostało złożone dwa tygodnie wcześniej kiedy  to przesłałem do administratora systemu Moodle strukturę poszczególnych kursów na kierunku "Logistyka i spedycja".

Uprzejmie proszę o umieszczenie tych kursów na platformie

Brak wcześniej podjętych uzgodnień utrudnia realizację programu szkolenia na kierunku "Logistyka i spedycja"

Pozdrawiam 

Kierownik Zakładu Logistyki i spedycji

Jerzy Kuck 

Celem zajęć  jest przekazanie informacji w zakresie towaroznawstwa jako dyscypliny dydaktycznej,  wykształcenie u studentów umiejętności  planowania procesu badawczego i wnioskowania na jego podstawie o jakości towarów oraz uświadomienie Im zalet pracy zespołowej i  przyjmowania w zespole różnych ról.