Kursy ogólne dla studentów i innych użytkowników infrastruktury Uczelni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Celem kursu jest opracowanie systemu jakości dostawców wyrobów i usług oraz przeprowadzenie procesu audytu i wyboru dostawcy.

Etapy kursu:

  • - zagadnienia teoretyczne nt. audytu,
  • - kryteria wyboru dostawcy,
  • - przeprowadzenie oceny dostawców.

Informacje na temat dostępu do internetu na terenie kampusu PWSTE Jarosław

Kurs korzystania z biblioteki