CENTRUM NAUCZANIA ZDALNEGO

e-mail: cnz@pwste.edu.pl
tel. 795 473 496, 16 624 80 03

Prosimy na ten mail lub telefon zgłaszać wszelkie uwagi, problemy i propozycje dotyczące funkcjonowania e-learningu.

Uwaga! Użytkownicy smartfonów mogą sobie zainstalować mobilną aplikację Moodle.

Platformą używaną do zajęć online jest Microsoft Teams ( https://teams.microsoft.com/ ).  

Kurs dla nauczycieli oraz studentów: https://elearning.pwste.edu.pl/moodle/course/view.php?id=597

Alternatywną platformą jest BigBlueButtonhttps://bbb.pwste.edu.pl) - administrowana przez  Dział Informatyki PWSTE.


    Courses