Z przyjemnością informujemy, że lista technologii proponowanych i zgłaszanych do Centrum Nauczania Zdalnego przez nauczycieli akademickich została zatwierdzona przez panią Prorektor ds. Dydaktycznych, doc. dr Dorotę Dejniak i stanowi oficjalny spis aplikacji akceptowanych w nauczaniu zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu w roku akademickim 2019/2020:

1. Platforma Moodle PWSTE (platforma podstawowa e-learningu uczelni zawierająca również dostęp do innych technologii nauczania zdalnego)

2. BigBlueButton

3. Microsoft – wszelkie technologie (Office 365, w tym Teams, a także Skype)

4. Google – wszelkie technologie (Classroom, G-Suite, Google Meet i inne)

5. Facebook Messenger

6. Zoom

7. Jitsi

8. Discord

9. Testportal.pl (platforma do sporządzania i przeprowadzania testów pisemnych)

Jednocześnie przypominamy, że podstawowymi platformami rekomendowanymi w naszej uczelni są Moodle i Microsoft Office 365. W przypadku stosowania tych technologii nasi pracownicy mogą liczyć na wsparcie Centrum Nauczania Zdalnego.

3 thoughts on “Lista aplikacji zatwierdzona!

Comments are closed.

Skip to content