Uruchamiamy nowy dział w naszym portalu, poświęcony otwartej nauce. Otwartość w tym przypadku oznacza nie tylko ułatwianie dostępu do wiedzy, ale także nowe formy organizacji pracy naukowej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Wiedza i kultura w nowoczesnym społeczeństwie są traktowane jako wartość wspólna, dlatego rozwijają się różne, nowe formy współpracy.

 

Jest to szczególnie ważne dla mniejszych ośrodków akademickich, takich jak PWSTE Jarosław, które rozwijają się dzięki współpracy z dużymi uczelniami. Na tym przykładzie widać zresztą, że to daje realne, obustronne korzyści. Dla przykładu praktycznie 100% absolwentów kierunku „Geodezja i kartografia” z Jarosławia, którzy chcą kontynuować studia na współpracującej z nami AGH, zostają tam przyjęci. Z jednej strony świadczy to o wysokim poziomie kształcenia w Jarosławiu. Z drugiej zaś strony dla AGH jest to efektywny sposób pozyskania kandydatów na studia magisterskie. Z punktu widzenia społeczeństwa, jest to przykład rozwoju i demokratyzacji nauki, pozwalający na wykorzystywanie lokalnych zasobów wiedzy i umiejętności.

 

W tym dziale portalu będziemy publikować informacje dotyczące otwartej nauki, oraz linki do użytecznych zasobów znalezionych w internecie. Na początek proponujemy zapoznać się z kursem zawierającym informacje na temat tego, czym jest otwarta nauka.