Platforma e-nauczania (e-learning) PWSTE powstała na bazie systemu Moodle. Jest to oprogramowanie typu LMS (Learning Management System), którego główne funkcje to:

  • rejestracja użytkowników i zarządzanie nimi (autorzy kursów, studenci, prowadzący zajęcia),
  • udostępnianiem i zarządzaniem kursami i innymi materiałami edukacyjnymi,
  • przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę,

Zapraszamy do zapoznania się z kursem.