Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dzięki temu uzyskujemy:

1. Możliwość samodzielnego zapoznania się z tematyką wykładu lub ćwiczenia przez studenta. Studenci łatwiej przyswajają treść wykładów i potrafią zidentyfikować kwestie najtrudniejsze, które wymagają wyjaśnienia. Powinno to znacząco wpływać na jakość kształcenia.

2. Umieszczanie na portalu materiałów uzupełniających pozwala na ograniczenie wykładu do kwestii fundamentalnych, pozostawiając szczegóły do samodzielnego ćwiczenia. Następne zajęcia mogą być przeznaczone na wyjaśnienia / rozwiązywanie problemów. Taki sposób organizacji zajęć spotyka się na uczelniach zachodnich. Daje on doskonałe efekty.

3. Możliwość organizacji kursu tematycznego, a nie chronologicznego prowadzi do bardziej nowoczesnego podejścia do kształcenia. Kompleksowe poznawanie danego zagadnienia jest znacznie łatwiejsze, niż tradycyjne podejście systematyczne. Dla przykładu tradycyjne zajęcia z anatomii obejmują omówienie układu kostnego, układu krwionośnego i.t.d. Podejście nowoczesne będzie polegać na przykład na kompleksowym omówieniu dłoni.

4. Forum dyskusyjne studentów może być najlepszym źródłem informacji na temat organizacji zajęć i możliwości ich doskonalenia. Kumulowanie doświadczeń i zasobów ułatwia przygotowanie zajęć w kolejnych latach. Jest to krok w kierunku zmiany zasad kształcenia od tradycji nauczania skoncentrowanego na nauczycielu, do nauczania na skoncentrowanego na uczniu. Nauczyciel przechodzi z woli mistrza do roli przewodnika. Korzyści z takiego podejścia są obustronne. Studenci bardziej angażują się w zajęcia, a nauczyciele mają silniejszą motywację do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych technologii.

Więcej informacji:  http://elearning.pwste.edu.pl/moodle/mod/page/view.php?id=152 (można czytać po zalogowaniu się jako gość).