Najprostszym sposobem wykorzystania platformy e-learningu jest traktowanie jej jako forum komunikacji ze studentami….

Korzystanie z e-learningu nie jest trudne i nie wymaga dodatkowej pracy! Portal e-learningu należy traktować przede wszystkim jako platformę komunikacji między nauczycielem, a studentami. Nauczyciel może umieszczać na niej pliki i linki do dodatkowych materiałów w internecie. Dzięki temu uzyskujemy:

1. Możliwość samodzielnego zapoznania się z tematyką wykładu lub ćwiczenia przez studenta. Studenci łatwiej przyswajają treść wykładów i potrafią zidentyfikować kwestie najtrudniejsze, które wymagają wyjaśnienia. Powinno to znacząco wpływać na jakość kształcenia.

2. Umieszczanie na portalu materiałów uzupełniających pozwala na ograniczenie wykładu do kwestii fundamentalnych, pozostawiając szczegóły do samodzielnego ćwiczenia. Następne zajęcia mogą być przeznaczone na wyjaśnienia / rozwiązywanie problemów. Taki sposób organizacji zajęć spotyka się na uczelniach zachodnich. Daje on doskonałe efekty.

3. Możliwość organizacji kursu w formie tematycznej a nie chronologicznej prowadzi do bardziej nowoczesnego podejścia do kształcenia. Kompleksowe poznawanie danego zagadnienia jest znacznie łatwiejsze, niż tradycyjne podejście systematyczne. Dla przykładu tradycyjne zajęcia z anatomii obejmują omówienie układu kostnego, układu krwionośnego i.t.d. Podejście nowoczesne będzie polegać na przykład na kompleksowym omówieniu dłoni.

4. Forum dyskusyjne studentów może być najlepszym źródłem informacji na temat organizacji zajęć i możliwości ich doskonalenia. Kumulowanie doświadczeń i zasobów ułatwia przygotowanie zajęć w kolejnych latach. Jest to krok w kierunku zmiany zasad kształcenia z tradycyjnego – skoncentrowanego na nauczycielu, na skoncentrowanego na uczniu. Nauczyciel przechodzi z woli mistrza do roli przewodnika. Korzyści z takiego podejścia są obustronne. Studenci bardziej angażują się w zajęcia, a nauczyciele mają silniejszą motywację do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych technologii.

Co zrobić, by wystartować?

Na stronie głównej mamy dostęp do funkcji „Zamawianie kursu„. Nie ma możliwości samodzielnego tworzenia kursu – musi to robić administrator.

UWAGA! To robią wyłącznie nauczyciele akademiccy!

Wypełniamy formularz zamówienia kursu.
Uzasadnienie (Kurs jest potrzebny do …) jest nieistotne. Moodle go wymaga, ale dla nauczycieli akademickich PWSTE nie wymagamy uzasadnienia.

Po założeniu konta i kursu, widnieje on po lewej stronie ekranu – poniżej napisu „Moje kursy„.
Na początek ustawiamy jego parametry oraz sposoby zapisu.
Administrator w typowej sytuacji ustawia „Samodzielne zapisywanie przez studentów”.

Każdy student może się logować do platformy (login i hasło jak do USOS), ale sposób zapisywania na kursy zależy od decyzji prowadzącego kurs.
W typowej sytuacji zapisują się ci, którzy mają klucz.
Jeśli chcemy ograniczyć dostęp tylko dla tych, którzy znają klucz, wybieramy z menu po lewej „Uczestnicy” a następnie z menu ukrytego pod trybikiem (z prawej strony): Zapisywanie samodzielne (Student).
Na uzyskanym ekranie wpisujemy w pole „Klucz dostępu” dowolny klucz, który następnie rozsyłamy studentom z prośbą o zapisywanie się do kursu.

Do rozsyłania informacji o kursie proszę korzystać z poczty USOS.

UWAGA! Nie ma potrzeby tworzenia wielu kursów dla różnych grup – o ile jest to ten sam przedmiot.

Jeden przedmiot = jeden kurs.

Możemy natomiast zapisanych użytkowników podzielić na grupy.


W razie problemów proszę się skontaktować z Centrum Nauczania Zdalnego (dane kontaktowe w nagłówku strony)

Skip to content