Kursy organizowane dla wszystkich pracowników i studentów PWSTE.
Celem kursów jest:
– wsparcie nauczania na odległość
– przekazanie wiedzy na temat zasobów cyfrowych możliwych do wykorzystania w edukacji i administracji uczelni
– wzmocnienie kompetencji cyfrowych 

Przegląd usług internetowych, kursów online i innych zasobów możliwych do wykorzystania w edukacji. Kurs dostępny dla zarejestrowanych pracowników i studentów PWSTE. Rozpoczynamy 7 maja. Zapisywać można się od 4 maja. Klucz

Platforma e-nauczania (e-learning) PWSTE powstała na bazie systemu Moodle. Niniejszy kurs jest pomyślany jako forma wsparcia dla użytkowników Platformy.

Skip to content