Zajęcia online – to obecnie głównie wykłady. Zalecaną i wspieraną przez nas platformą jest Ms Teams.Dla zajęć, które wymagają w większym stopniu samodzielnej aktywności studentów (bez bezpośredniej łączności nauczyciel akademicki

Skip to content