Cyfrowe Zasoby Edukacyjne - PWSTE 2020

Poniżej zebrano podstawowe informacje o udostępnianych usługach oraz zasobach internetowych. Dalsza część dokumentu zawiera bardziej szczegółowe opisy najważniejszych z nich.

E-Learning

Platforma e-nauczania (e-learning) PWSTE powstała na bazie systemu Moodle.

Informacje ogólne: http://elearning.pwste.edu.pl

Strona logowania: http://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login

Logowanie i zapisy do kursów dostępne są na stronie:

http://elearning.pwste.edu.pl/moodle

Microsoft 365

Wszycy studenci i nauczyciele akademiccy mają bezpłatny dostęp do systemu Microsoft 365 obejmującego między innymi Office 365 oraz Microsoft Teams - do pracy zdalnej.

Należy zwrócić uwagę, że Moodle jest przeznaczone do nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem (nie musza być zalogowani w tym samym czasie). Spotkania online, jakie oferuje MS Teams wymagają równoczesnego logowania.

Adres: https://www.office.com

Poczta studencka

Dla wszystkich studentów i nauczycieli akademickich dostępny jest uczelniany serwer poczty pod adresem: poczta.s.pwste.edu.pl. Każdy student może dzięki temu posługiwać się adresem, który ma format: <login>@s.pwste.edu.pl Na przykład student o numerze albumu 12345 ma adres poczty s12345@s.pwste.edu.pl. Dostęp do serwera jest możliwy zarówno poprzez interfejs webowy (przez dowolną przeglądarkę www) jak i z klientów poczty takich jak Outlook, Thunderbird czy Windows Live. Interfejs webowy jest dostępny pod adresem:

poczta.s.pwste.edu.pl

Komputery Windows - w pracowniach i z dostępem zdalnym

Każdy student i nauczyciel akademicki ma możliwość zalogowania się do domeny Windows PWSTE-EDU (w salach lekcyjnych). Związane z tym jest miejsce na serwerze, dostępne na dysku sieciowym M:\ lub poprzez przeglądarkę – pod adresem http://s12345.s.pwste.edu.pl (przykład dla numeru albumu 12345). Jest to wyłącznie podkatalog M:\www.

To pozwala studentom i nauczycielom akademickim tworzyć własne strony internetowe. Zdalny dostęp do katalogu M:\www z możliwością zapisu uzyskujemy po zalogowaniu na adres:

http://files.s.pwste.edu.pl

e-Programy

Aby uzyskać zdalny dostęp do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym, należy:

1) Zalogować się (login jak do Wirtualnej Uczelni) na stronie rezerwacji: http://eprogramy.pwste.edu.pl

2) Wybrać funkcję „NOWA” - aby zarezerwować dostęp, wypełniając formularz:

2) Kliknąć „przygotuj rezerwację”. Na mail zostanie wysłany plik z konfiguracją zdalnego dostępu.

4) Zapisać otrzymany plik na dysku. Jeśli nie doszedł mail, można go pobrać na powyższej stronie w funkcji „AKTYWNE”. Po kliknięciu w ikonkę dyskietki zapisujemy plik linkiem "Pobierz plik RDP".

e-Biblioteka

Oprócz zbioru książek tradycyjnych, studenci PWSTE w Jarosławiu mają dostęp do zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej. Są to e-booki, skany wydawnictw tradycyjnych oraz zasoby multimedialne. Dostęp do e-Biblioteki uzyskujemy poprzez stronę e-biblioteka.pwste.edu.pl

Dla programistów i webmasterów

Serwer deweloperski dev.pwste.edu.pl zawiera bazy danym Mysql studentów. Logowanie pod adresem: http://adm.dev.pwste.edu.pl

System zarządzania projektami (logowanie jak do Wirtualnej Uczelni): http://redmine.pwste.edu.pl/ - system Redmine.