Tematyka

  • Wprowadzenie

    Celem niniejszego kursu jest pomoc w korzystaniu z uczelnianej biblioteki.

    Obejmuje on zarówno podstawowe wymogi (regulamin) jak i opis systemu wypożyczania książek i czsopism.

    Zaliczenie kursu jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku. Warunkiem zaliczenia jest:

    • zaliczenie testu będącego elementem tego kursu
    • zapisanie się do biblioteki
  • Zasady korzystania z biblioteki

    Materiały użyteczne do przygotowania się do testu egzaminacyjnego.

  • Test egzaminacyjny

    Test, którego zdanie jest niezbędne dla zliczenia kursu bibliotecznego.

  • Pomoc dla korzystających z biblioteki

    Ogólnie dostępny opis systemu bibliotecznego. Pomoc w jego użytkowaniu. Jeśli chcesz pożyczyć książkę lub czasopismu, ten opis może być dla Ciebie pomocny.