Kurs korzystania z biblioteki

UWAGA! Proszę nie przesyłać prośby o założenie nowego kursu! Trzeba się zapisać do kursu już istniejącego!