Kurs b-learning w ramach przedmiotu Geomatyka na kierunku Geodezji i Kartografii. Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonernych i niestacjonarnych. Kurs zawiera ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy sprawdzające oraz materiały dydaktyczne.