Geodezja Wyższa, Satelitarna i Astronomia Geodezyjna. Kurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSTE w Jarosławiu