Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia, I roku studiów stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2017_2018.

Kurs obejmuje wykłady dla modułu EPP