Kurs dla studentów kierunku Geodezji i Kartografia, III rok studiów, 6 semestr.