Celem kursu pod tytułem „informatyka ekonomiczna” jest zapoznanie uczestników z zastosowaniami informatyki we współczesnej gospodarce oraz umożliwienie im podjęcie aktywnej roli w tej dziedzinie. Zostaną w trakcie kursu przedstawione wykorzystywane w gospodarce rozwiązania technologiczne oraz konkretne produkty – ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań dostarczanych przez przedsiębiorstwa aktywne w naszym regionie.

 

Liczymy na to, że aktywny udział w przygotowaniu poszczególnych części kursu będą brały przedsiębiorstwa klastra informatycznego. Dzięki temu uczestnicy kursu nabędą wiedzy i umiejętności wdrażania tych rozwiązań – zarówno jako ewentualni przyszli pracownicy dostawcy, jak i klienci.

 

Kurs obejmuje także podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, przedstawiane z punktu widzenia informatyki. Poszczególne części kursu będą publikowane nieregularnie – zależnie od częstości spływania materiałów.

Przejdź do kursu.