Celem kursu pod tytułem „informatyka ekonomiczna” jest zapoznanie uczestników z zastosowaniami informatyki we współczesnej gospodarce oraz umożliwienie im podjęcie aktywnej roli w tej dziedzinie. Zostaną w trakcie kursu przedstawione wykorzystywane w gospodarce rozwiązania technologiczne oraz konkretne produkty – ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań dostarczanych przez przedsiębiorstwa aktywne w naszym regionie.