Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami administracji sieci komputerowej we współczesnym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Pojęcie 'administracja siecią' rozumiemy dość szeroko. Nie chodzi jedynie o zapewnienie komunikacji w sieci, ale także udostępnianie usług sieciowych (poczta, strony www, serwery plików itd.) oraz zarządzanie zasobami udostępnianymi w sieci.

Kurs jest realizowany pod patronatem stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka” i będzie udostępniany na zasadach otwartych. Kolejne części będą publikowane w odstępach tygodniowych.

 

Kurs jest przygotowywany przez praktyków, zajmujących się zawodowo administracją sieciami komputerowymi. Dlatego nacisk położony został na aspekty praktyczne i wybrane zostały rozwiązania najczęściej spotykane w polskich przedsiębiorstwach.

 

Jednym z celów kursu jest zgromadzenie i uporządkowanie dostępnych w internecie wiadomości z tego zakresu. Ma to ułatwić samodzielne pogłębianie wiedzy. Gromadzone informacje zostaną w przyszłości udostępniane w formie odrębnego portalu. Zostanie także przygotowana maszyna wirtualna Linux'a, na której można będzie samodzielnie przećwiczyć opisane rozwiązania. Mamy nadzieję, że wyniki tych prac będą miały zastosowanie nie tylko edukacyjne, ale będą wykorzystywane w codziennej pracy administratorów sieci.Przejdź do kursu