Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami administracji sieci komputerowej we współczesnym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Pojęcie 'administracja siecią' rozumiemy dość szeroko. Nie chodzi jedynie o zapewnienie komunikacji w sieci, ale także udostępnianie usług sieciowych (poczta, strony www, serwery plików itd.) oraz zarządzanie zasobami udostępnianymi w sieci.

Kurs jest realizowany pod patronatem stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka” i będzie udostępniany na zasadach otwartych. Kolejne części będą publikowane w odstępach tygodniowych.